Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Как восстановить доступ к сайту?

11 класс

Дата: 14 декабря 2014 в 18:16, Обновлено 9 августа в 16:48

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРЫЯДУ 1966—1985 ГАДОЎ

  • Для самастойнага чытання

В. Адамчык. «Чужая бацькаўшчына» (*.epub);

А. Жук. «Халодная птушка» (*.djvu);

Г. Марчук. «Кракаўскі студэнт» (*.pdf);

А. Адамовіч «Я з вогненнай вёскі...»

Iван Шамякін.  «Непаўторная вясна» (*.epub)

                            «Гандлярка і паэт» (*.epub);

                            «Сэрца на далоні» (*.epub).


 

  • Для самастойнага чытання

І. Шамякін. «Начныя зарніцы» (*.djvu),

                    «Агонь і снег» (*.djvu),

                    «Мост»(*.djvu)


 

Васіль Быкаў. «Сотнікаў» (*.epub),

                         «Знак бяды»(*.epub)

  • Для самастойнага чытання

В. Быкаў. «Пакахай мяне, салдацік»


 

Эрнэст Xемінгуэй. «Стары і мора» (*.epub)

Міхась Стральцоў. «Сена на асфальце» (*.epub),

                                   «На чацвёртым годзе вайны» (*.epub)

  • Для самастойнага чытання

М. Стральцоў. «Двое ў лесе». (*.epub)

Ніл Гілевіч. «Ах, якая над Гайнай купальская ноч!..» (*.epub),

                     «Святочны, старажытны дух калядны...» (*.epub),

                     «Паклон табе, мой беларускі краю!..» (*.epub);

                     «Родныя дзеці» (*.epub) (ва ўрыўках)


 

Iван Чыгрынаў.  «Дзівак з Ганчарнай вуліцы» (*.epub),

                               «У ціхім тумане» (*.epub)

  • Для самастойнага чытання

І. Чыгрынаў. «Ішоў на вайну чалавек» (*.epub).

Iван Навуменка. «Семнаццатай вясной» (*.epub),

                               «Хлопцы самай вялікай вайны» (*.epub)

  • Для самастойнага чытання

I. Навуменка. апавяданні.

Рыгор Барадулін. «Неруш» (*.epub),

                              «Яна адна, зямля вякоў...» (*.epub),

«Заспаная раніца мжыстая...» (*.epub),

«Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём...» (*.epub),

«Божа, паспагадай усім...» (*.epub).

  • Для самастойнага чытання

Р. Барадулін. вершы.

Генрых Бёль. Раман «Дом без гаспадара» (*.djvu)

Яўгенія Янішчыц. «Чаму ніколі не баюся я...»  (*.epub),

                                 «Не воблака, а проста аблачынка...» (*.epub),

                                 «Помню, помню праз гады...» (*.epub),

                                 «Любоў мая...» (*.epub)

Георгій Марчук.  «Каноны» (*.epub).

Аляксей Дудараў. «Князь Вітаўт» (*.djvu)

                                 «Чорная панна Нясвіжа» (*.djvu).

  • Для самастойнага чытання

А. Дудараў. «Радавыя» (скарочана) (*.djvu).

  • Для самастойнага чытання

А. Вялюгін. Вершы;

А. Кулакоўскі «Нявестка»;

А. Пысін. Вершы;

М. Стральцоў. «Смаленне вепрука» (*.epub).

Iван Мележ . Раман «Людзі на балоце» (*.epub)

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

(3 СЯРЭДЗІНЫ 1980-х ГАДОЎ)


 

М. Мятліцкі «Палескі смутак» (*.djvu),

Васіль Зуёнак. «Сяліба» (*.epub)

Анатоль Вярцінскі. «Песня пра хлеб» (*.epub).

Раіса Баравікова. «Рамонкавы бераг» (*.djvu),  

                               «Люстэрка для самотнай»(*.pdf),

                               «Слухаю сэрца»(*.pdf),

                               «Каханне»(*.pdf).

                              «Васьмірадкоўі апошніх пацалункаў» (*.epub).

Алесь Разанаў. «Радзіма...»  (*.epub),

                          «Рагнеда»  (*.pdf),

В. Казько. «Хроніка дзетдомаўскага саду» (*.epub);

В. Карамазаў. «Бежанцы» (*.djvu);

А. Жук. «Праклятая любоў» (*.djvu);

А. Федарэнка. «Вёска» (*.epub);

А. Казлоў. «Незламаная свечка» (*.epub)

Б. Сачанка. «Родны кут» (*.epub),

                   «Еўка» (*.pdf);

І. Шамякін. «Злая зорка» (*.djvu);

В. Адамчык «Чужая бацькаўшчына» (*.epub),

                    «Год нулявы» (*.djvu),

Г. Далідовіч «Заходнікі» (*.epub).

В. Быкаў. «У тумане» (*.epub);

І. Чыгрынаў. «Вяртанне да віны» (*.epub).

А. Адамовіч. «Нямко»(*.epub);

Г. Марчук. «Крык на хутары»(*.epub).

В. Быкаў. «Сцюжа»(*.pdf);

I. Навуменка. «Вір» (*.djvu);

Я. Сіпакоў. «Кулак» (*.epub)

Iван Пташнікаў «Тартак» (*.epub).

                             «Найдорф» (*.djvu).

                             «Мсціжы» (*.djvu)

                             «Францужанкі» (*.epub),

                             «Тры пуды жыта» (*.epub),

                             «Пагоня» (*.epub).

Віктар Казько  «Суд у Слабадзе» (*.djvu).

                          «Неруш» (*.djvu)

Віктар Карамазаў «Падранак».

                              «Пушча» (*.pdf).

                             «Крыж на зямлі і поўня ў небе» (*.djvu).

Драматургія

А. Петрашкевіч. «Прарок для Айчыны» (*.djvu),

I. Чыгрынаў. «Звон не малітва»(*.djvu);

Р. Баравікова «Барбара Радзівіл» (*.pdf)

У. Бутрамееў «Страсці па Аўдзею» (*.djvu).

М. Матукоўскі «Мудрамер» (скарочанна) (*.epub),

Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца» (*.djvu)

                                     «Прарок для Айчыны» (*.djvu).

Уладзімір Бутрамееў. «Страсці па Аўдзею» (*.djvu).

                                      «Новыя прыгоды Несцеркі» (*.docx).

Сяргей Кавалёў. «Драўляны Рыцар» (*.djvu),

                              «Дарога на Віфлеем» (*.djvu),

                              «Звар'яцелы Альберт...» (*.djvu),

                              «Трышчан ды Іжота» (*.djvu),

                              «Стомлены д'ябал» (*.djvu).


 

Рэкамендацыйны спіс твораў для пазакласнага чытання

Паэзія

«Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).

«Пад сэрцам у Радзімы: сучасная беларуская паэзія». ШБ (склад. М. Скобла).

«Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы XX стагоддзя». ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).

«Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі». ШБ (склад. М. Мятліцкі).

Р. Баравікова.  «Каханне»(*.pdf). ,

                       «Люстэрка для самотнай»(*.pdf),

                       «Дрэва для райскай птушкі» (*.djvu).

Р. Барадулін. «Самота паломніцтва».(*.pdf)

Л. Галубовіч. Зб. «Споведзь бяссоннай душы» (*.djvu),

                             «Заложнік цемры» (*.djvu).

Ю. Голуб. Зб. «Сын небасхілу» (*.djvu).

Алесь Звонак. Зб. «Светлацені».

В. Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў» (*.djvu),

                        «Чорная лесвіца» (*.djvu).

К. Камейша. Зб. «Кубак блакіту».

П. Макаль. Зб. «Твар і душа» (*.djvu),

                         «Азбука любві».

М. Мятліцкі. Зб. «Палескі смутак»  (*.djvu),

                            «Замкнёны дом»  (*.djvu).

П. Панчанка. Зб. «Горкі жолуд» (*.djvu),

                            «Высокі бераг» (*.djvu),

                           «Зямля ў мяне адна».

У. Паўлаў. Зб. «Чысты чацвер».

А. Пісьмянкоў. Зб. «Чытаю зоры» (*.djvu),

                                «Планіда» (*.djvu).

А. Разанаў. Зб. «Вастрыё стралы» (*.djvu),

                         «У горадзе валадарыць Рагвалод».

Л. Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва» (*.epub). ЗМЕСТ    

Аляксей Русецкі. Зб. «Яго вялікасць».

А. Сербантовіч. Зб. «Пярсцёнак».

А  Сыс. Зб. «Пан лес» (*.epub),

                   «Агмень» (*.epub).

Максім Танк. Зб. «Збор калосся» (*.djvu),

                              «Мой каўчэг»  (*.djvu),

                              «Еггаtа».

B. Шніп. Зб. «Балада камянёў» ЗМЕСТ (*.epub).  

Я. Янішчыц. Зб. «У шуме жытняга святла» (*.epub),

                           «Каліна зімы»,

                           «Пачынаецца ўсё з любві...»

Проза

В. Адамчык. «Год нулявы» (*.djvu),

                      «Голас крыві брата твайго» (*.djvu),

                      «І скажа той, хто народзіцца» (*.djvu)

Я. Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам»  (*.djvu) .

B. Быкаў. «Сцяна» (*.epub).

  1. Грахоўскі. «Зона маўчання» (*.epub),

                        «Такія сінія снягі» (*.djvu).

В. Гігевіч. «Карабель» (*.djvu),

                  «Пабакі» (*.epub).

Л. Дайнека. «Жалезныя жалуды» (*.djvu).

Г. Далідовіч. «Гаспадар-камень» (*.djvu).

A. Жук. «Праклятая любоў» (*.djvu).

B. Казько. «Хроніка дзетдомаўскага саду» (*.epub),

                «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» (*.djvu).

В. Карамазаў. «Аброчны крыж»  (*.djvu),

«Зачараваная душа» (*.djvu).

A. Кудравец. Зб. «Смерць нацыяналіста» (*.djvu).

Г. Марчук. «Кветкі правінцыі» (*.djvu).

I. Навуменка. «Любімы горад»,

                       «Вір» (*.djvu).

B. Праўдзін. «Шлях на Галгофу» (*.epub).

I. Пташнікаў. «Мсціжы» (*.djvu).

Б. Сачанка. «Родны кут» (*.epub).

Я. Сіпакоў. Зб. «Тыя, што ідуць» (*.djvu).

А. Федарэнка. «Бляха»(*.djvu).

I. Чыгрынаў. «Плач перапёлкі» (*.djvu),

                     «Апраўданне крыві» (*.djvu)

I. Шамякін. «Ахвяры» (*.epub),

                    «Злая зорка» (*.djvu),

                   зб. «Палеская мадонна»(*.pdf)

                   «Пошукі прытулку» (*.djvu)

Драматургія

А. Дзялендзік. «Гаспадар» (*.epub).

А. Дудараў. «Парог»  (*.djvu),

                    «Палачанка» (*.djvu).

Г. Марчук. «Калі заспявае певень» (*.pdf).

А. Петрашкевіч. «Меч Рагвалода».

А. Федарэнка. «Багаты кватарант» (*.epub).

I. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы» (*.djvu).


 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.