Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Как восстановить доступ к сайту?

6 класс

Дата: 14 декабря 2014 в 21:00, Обновлено 9 августа в 16:49

I. МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД

     • Для чытання і вывучэння

Уладзімір Ліпскі. «Ад роду — да народу» (з кнігі «Я» (*.djvu)).

Алесь Пісьмянкоў. «Продкі» (*.epub).

Пятрусь Броўка. «Зямля Беларусі» (*.epub).

Уладзімір Караткевіч. «Лебядзіны скіт» (*.epub).

  • Для чытання і абмеркавання

Е. Лось. «Продкі» (*.epub);

Ю. Свірка. «Верны крэўнаму брацтву» (*.epub);

Г. Бураўкін. «Я хачу прайсці па зямлі...» (*.epub);

Л. Якубовіч. «О, Беларусь! Старонка дарагая...» (*.epub);

Л. Тарасюк. «Імя Айчыны» (*.epub).

II. ФАЛЬКЛОР I ЛІТАРАТУРА

Міфы

  • Для чытання і вывучэння

Янка Купала. «Як у казцы...» (*.epub).

Ян Баршчэўскі «Вужыная карона» (*.epub).

Максім Багдановіч. «Вадзянік» (*.epub).

Якуб Колас. «Жывая вада» (*.epub).

  • Для чытання і абмеркавання

Фальклорныя легенды «Дамавік ездзіць на конях» (*.epub),

                                       «Палешукі і палевікі» (*.epub);

К. Камейша. «Камень ля вёскі Камень» (*.epub).

Беларуская песня

Для чытання і вывучэння

«Прыехала Каляда на белым кані...» (*.epub),

«А на Купалу рана сонца іграла...» (*.epub).

«Каля месяца, каля яснага...» (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

«Вы, калядачкі, бліны-ладачкі...»(*.epub),

«Благаславі, маці, вясну заклікаці...» (*.epub)

«Добра жаць — шырокая ніўка...» (*.epub),

«Рэчанька»(*.epub)

•    Для чытання і вывучэння

Алесь Ставер. «Жураўлі на Палессе ляцяць» (*.epub)

Для чытання і абмеркавання

Г. Бураўкін. «Малітва» (*.epub);

А. Бачыла. «Радзіма мая дарагая» (*.epub);

В. Лукша. «Радзіма»

III. БІБЛІЯ

  • Для чытання і вывучэння

Біблейскія аповеды «Стварэнне свету» (*.epub, на русском языке),

                                «Прытча пра блуднага сына» (*.epub, на русском языке),

Францыск Скарына. «Біблія» (*.epub)

«Цар Ірад»  (*.epub)

  • Для чытання і абмеркавання

Біблейскае казанне «Патоп. Ной будуе каўчэг» (*.epub);

Якуб Колас. «Не дай Божа сэрцам знікнуць...» (*.epub);

Максім Танк. «Божа мой шчодрасці...» (*.epub).

IV. МАСТАЦКАЕ СЛОВА: ВОБРАЗНАСЦЬ, ВЫРАЗНАСЦЬ, ХАРАСТВО

Для чытання і вывучэння

3мітрок Бядуля. «Зямля». (*.epub)

Паўлюк Трус. «Падаюць сняжынкі...»(*.epub)

Рыгор Барадулін. «Уцякала зіма ад вясны» (*.epub).

Янка Брыль. «Над зямлёй — красавіцкае неба...» (*.epub).

Анатоль Вялюгін. «Спелы бор» (*.epub).

Iван Мележ. «Першы іней» (урывак з рамана «Подых навалыніцы» (*.djvu), скарочана (*.epub).

Аляксей Коршак. «Кляновы ліст»  (*.epub).

  • Для чытання і абмеркавання

А. Пысін. «Не адчувае лес зямлі...» (*.epub).

V. ЛІТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА

Для чытання і вывучэння

Алена Васілевіч. «Сябры» (*.djvu).

Кузьма Чорны. «Насцечка» (*.djvu).

■   Для чытання і абмеркавання

І. Мележ. «Здарэнне» (*.djvu).

VI. ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Гістарычная тэма

•    Для чытання і вывучэння

Уладзімір Бутрамееў. «Славутая дачка Полацкай зямлі» ( *.epub). Презентация к уроку

■   Для чытання і абмеркавання

С. Тарасаў. «Фрэскі» (*.djvu);

Г. Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны» (урыўкі з рамана «Крыжакі») (*.epub).

Ваенная тэма

•    Для чытання і вывучэння

Мікола Сурначоў. «У стоптаным жыце» (*.epub).

Аляксей Пысін. «Проня»  (*.epub).

Вячаслаў Адамчык. «Салодкія яблыкі»  (*.djvu).

Для чытання і абмеркавання

А. Вярцінскі. «Два полі» (*.epub)

Экалагічная тэма

Для чытання і вывучэння

Пімен Панчанка. «Сармацкае кадзіла»  (*.epub).

Іван Пташнікаў. «Алені»  (*.epub, *.pdf).

Алесь Жук. «Стары бабёр» (урывак з аповесці «Паляванне на Апошняга Жураўля» (*.djvu)).

■   Для чытання і абмеркавання

Янка Маўр. «Багіра» (*.epub);

П. Панчанка. «Вясёлай маланкаю ластаўка бліскае...»  (*.epub).

Алегарычныя і сатырычныя вобразы

•    Для чытання і вывучэння

Якуб Колас. «Конь і сабака» (*.epub).

Уладзімір Корбан. «Малпін жарт»  (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

Алесь Звонак. «Гарбуз»  (*.epub);

М. Скрыпка. «Свіння і Баран»   (*.epub);

Я. Брыль. «Ветэрынар»   (*.epub).

VII. ФАНТАСТЫКА

•    Для чытання і вывучэння

Раіса Баравікова. «Галыштучнік» (урывак з «Аповесці чатырох падарожжаў») (*.epub).

Для чытання і абмеркавання

Р. Баравікова. «Стужка ордэнская» (з кнігі «Казкі астранаўта» (*.djvu));

Д. Шулцэ. «Роберцік» (*.epub). 

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання

Я. Брыль. «Маці»  (*.epub),

У. Бутрамееў. «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі» (*.pdf, *.epub)

А. Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці» (*.pdf,).

Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах» (*.djvu).

Віталь Вольскі. «Падарожжа па краіне беларусаў»  (*.djvu).

A.   Вялюгін. «Дзіва» (*.epub).

Г. Далідовіч. «Цыганскія песні» (*.epub).

Зб. «Жаўранкі над палямі» (уклад. А. Бадак).

М. Зарэмба. «Дзень магнітнай буры» (*.epub).

B.   Карамазаў. «Падранак» ( *.epub).

Якуб Колас. «На чужым грунце»  (*.epub),

                     «Сірата Юрка» (*.djvu),

                    «Чортаў камень» (*.epub),

                    «Купальскія светлякі»  (*.epub).

Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі»  (*.epub).

П. Місько. «Эрпіды на планеце Зямля» (*.epub).

I. Навуменка. «Вайна каля Цітавай копанкі» (*.epub).

Янка Нёманскі. «Рамэо і Джульета на Беларусі» ( *.epub).

Зб. «Ніколі не забудзем».

А. Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек» (*.epub).

I. Пташнікаў. «Арчыбал»  (*.epub).

Л. Рублеўская. «Янук, рыцар Мятлушкі» (*.epub).

A. Савіцкі. «Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка» (*.epub).

Б. Сачанка. «Зерне і млын» (*.djvu),

                   «Карчоўнік» (*.epub).


B. Стома. Зб. «У нерушы дзікай прыроды» (змест)

                       Звярыная помста

                       Уладар бездані  

                       На воўчых сцежках

                       Зайкавыя страхі

                       Дзе сціхае плескат крыніцы  

                       Грыбныя дажджы  

                       Як жыве прырода по часінах года  

                       Згадкі роднага краю  

                       Пад полагам лесу  

Р. Стывенсан. «Востраў скарбаў»  (*.djvu).

I. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага»  (*.djvu).

А. Федарэнка. «Афганская шкатулка» (*.epub).

Дж. Фінемар. «Сказ пра Робіна Гуда»   (*.djvu).

М. Чарняўскі. «Вогнепаклоннікі»,

                       «Страла расамахі»   (*.djvu, *.epub).

У. Шыцік.   «Настаўнік» (*.epub).

А. Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі» (*.epub).

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.