Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Как восстановить доступ к сайту?

7 класс

Дата: 14 декабря 2014 в 18:12, Обновлено 9 августа в 16:46

I. ЛІТАРАТУРА — МАСТАЦТВА СЛОВА

Для чытання і вывучэння

Янка Купала. «Курган» (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

М. Багдановіч. «Музыка» (*.epub).

II. ВЕРШАВАНЫЯ I ПРАЗАІЧНЫЯ МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ

Для чытання і вывучэння

Якуб Колас. «Ручэй» (*.epub).

Васіль Быкаў. «Незагойная рана» (*.epub).

■   Для чытання і абмеркавання

Т. Хадкевіч. «Крынічка» (*.epub);

В. Зуёнак. «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў...» (*.epub)

III. ПАЭЗІЯ. РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ІДЭЙНА-ЭСТЭТЫЧНАГА ПАФАСУ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ

Для чытання і вывучэння

Віктар Шніп. «Паэзія» (*.epub)

Леанід Галубовіч. «Паэзія» (*.epub).

Максім Багдановіч. «Маёвая песня» (*.epub).

Данута Бічэль. «Роднае слова» (*.epub).

Рыгор Барадулін. «Мы — беларусы...» (*.epub)

Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым» (*.epub).

Ніл Гілевіч. «Маці» (*.epub)

Васіль 3уёнак. «Я са шляхоў далёкіх...» (*.epub).

Якуб Колас. «Дзядзька-кухар» (урывак з паэмы «Новая зямля» (*.epub)).

Для чытання і абмеркавання

С. Гаўрусёў. «Хлеб-соль» (*.epub);

А. Лойка. «Радзіме» (*.epub);

С. Законнікаў. «Хатынь»(*.epub).

IV. АДЛЮСТРАВАННЕ ЖЫЦЦЯ Ў ПРАЗАІЧНЫХ ТВОРАХ

Для чытання і вывучэння

3мітрок Бядуля. «На Каляды к сыну» (*.epub).

Янка Брыль. «Сірочы хлеб» (*.djvu)

Iван Навуменка. «Жуль Верн» (*.djvu)

Мікола Лупсякоў. «Мэры Кэт» (*.djvu)

Для чытання і абмеркавання

I. Навуменка. «Настаўнік чарчэння» (*.epub);

А. Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд» (*.djvu)

Янка Маўр. «Палескія рабінзоны» (*.epub).

V. ПАЭЗІЯ Ў ПРОЗЕ I ПРОЗА Ў ПАЭЗІІ

Для чытання і вывучэння

Якуб Колас. «Думкі ў дарозе» (*.epub)

Змітрок Бядуля. «Шчасце не ў золаце» (*.epub).

Максім Танк. «Дрэвы паміраюць» (*.epub).

Для чытання і абмеркавання

А. Разанаў. «У парку» (*.epub);

Я. Сіпакоў. «Спяць у снарадах...» (*.epub).

VI. МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА I НАВУКА

Для чытання і вывучэння

Цётка. «Шануйце роднае слова» (*.epub).

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад белымі крыламі» (*.epub).

Леанід Дайнека. «Меч князя Вячкі» (*.djvu)

Уладзімір Караткевіч. «Балада пра Вячка, князя людзей                                                                   простых» (*.epub).

Для чытання і абмеркавання

Я. Пархута. «Апошні гусляр» (*.djvu)

«З мячом і крыжам» (з падручніка гісторыі) (*.epub).

Прыкладны спіс твораў для пазакпаснага чытання

В. Адамчык. «Урок арыфметыкі»(*.djvu).

У. Аляхновіч. «Першае каханне»

A. Аляшкевіч. «Век Вадаліва».(*.pdf).

Р. Баравікова. «Казкі астранаўта» (*.djvu).

B. Быкаў. «Альпійская балада» (*.epub).

A. Васілевіч. «Пачакай, затрымайся...» (*.djvu).

Ж. Верн. «Таямнічы востраў».(*.djvu)

B. Гардзей. «Аселіца ў басейне Чорнага мора» (*.epub),

Л. Дайнека. «Чалавек з брыльянтавым сэрцам» (*.epub).

У. Дамашэвіч. «Абуджэнне».

А. Камароўскі. «Бусел».(*.pdf).

У. Караткевіч. «Кніганошы» (*.epub),

                         «Сівая легенда» (*.epub).

А. Кобец-Філімонава. «Жаваранкі над Хатынню» (*.pdf).

А. Конан-Дойл. «Запіскі Шэрлака Холмса» (*.epub).

У. Ліпскі. «Мы» (*.djvu).

Дж. Лондан. «Белы клык» (*.djvu).

I. Навуменка. «Новая хата» (*.epub),

                     «Дзяцінства» (*.epub),

                     «Пераломны ўзрост» (*.djvu).

I. Пташнікаў. «Ільвы» (*.epub).

Я. Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля» (*.djvu).

Л. Рублеўская. «Сэрца мармуровага анёла» (*.epub).

B. Хомчанка. «Звон пад зямлёй»(*.djvu).

У. Шыіцік. «Кіб загаварыў апоўначы» (*.pdf).

У. Ягоўдзік. «Аповесць пра князёўну Рагнеду» (*.epub).

«Вытокі. Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 6 класе».

                   ШБ (уклад. М. Лазарук, Т. Логінава, А. Сігаева).

ЗМЕСТ

Дарагія шасцікласнікі

ГРАЙ, МАЯ ЖАЛЕЙКА

Ф. Багушэвіч. Мая дудка (*.epub)

Я. Купала. Грай, мая жалейка

Цудоўная дудка

В. Адамчык. На тутэйшай зямлі (*.djvu)

М. Лынькоў. Аб чалавеку, другу, настаўніку

B. Палтаран. Неўмяручая, пявучая душа

Ул. Дамашэвіч. Абуджэнне

А. Ставер. Скрыпка і бубен

Я. Сіпакоў. Танец соснаў

ДАЛА МНЕ МАЦІ ГЭТУ МОВУ

Н. Гілевіч. Як не спыніць узыходу сонца

П. Макаль. Роднае слова

А. Пысін. Дала мне маці гэту мову

А. Грачанікаў. Мова (*.epub)

ДАРАГАЯ МАЯ БЕЛАРУСЬ

П. Панчанка. Дарагая мая Беларусь

А. Бачыла. Цябе мы назвалі радзімай

C. Грахоўскі. Сіла зямлі

Г. Бураўкін. Не ганю зёмлі чужыя

Р. Барадулін. Я сын зямлі

Л. Дайнека. Радзіме (*.epub)

РЭХА НАВАЛЬНІЦ

A. Куляшоў. Балада аб знойдзенай падкове

Ул. Някляеў. Успаміны пра Чарнобыль

Э. Мятліцкі. Птушкі

B. Зуёнак. Рэкі дзяцінства

Н. Гілевіч. Дождж прайшоў

КРУГЛЫ ГОД

Н. Гілевіч. Цуд тварыўся

А. Вялюгін. Бярозавік

Я. Колас. Летнім часам

І. Калеснік. Суніцы

A. Разанаў. Ранняя восень (*.epub)

B. Зуёнак. Ніхто не пачуў

В. Гардзей. На поле лёг асенні роздум

П. Трус. Падаюць сняжынкі

А. Грачанікаў. Зімовы дзень звініць

Г. Бураўкін. Снежная імпрэсія

У. Грамовіч. Выпаў снег

ГАРАЧАЯ ПРЫПАРКА

A. Паўловіч. Пан і акуляры

К. Крапіва. Кукарэку

У. Корбан. Мурлыка

                   Хвасты

Э. Валасевіч. Цвыркун

                     Залатая рыбка

ПЕРАЛОМНЫ ЎЗРОСТ

Я. Бяганская. Новенькая

I. Мележ. Памылка

B. Адамчык. Урок арыфметыкі  (*.djvu)

I. Навуменка. Пераломны ўзрост (*.djvu)

Г. Далідовіч. Касцюм

Х. Фалада. Лупцоўка Пераклад

В. Гардзей. Шалапут на гаспадарцы

НАШЫ ДОБРЫЯ СЯБРЫ

М. Лужанін. Добры хлопец Дзік

Г. Марчук. Папугай Пятруша

Ул. Дамашэвіч. Сівы конік (*.epub)

3 УСЯГО СВЕТУ

Я. Маўр. Слёзы Тубі (*.epub)

Я. Маўр. Палескія рабінзоны (*.epub)

А. Сент-Экзюперы. Маленькі прынц. Пераклад (*.epub)

Д. Р. Кіплінг. Маўглі. Пераклад (*.epub)

М. Стынгл. Сярод аўстралійскай пустыні. Пераклад

Дж. Фінемар. Сказ пра Робін Гуда. (*.djvu)

Я. Пархута. Нарач


 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.