Новости проекта
Образовательная платформа ЭФФОР
С окончанием учебного года!
Голосование
Знаете ли Вы, почему несовершеннолетний должен находиться дома в 23.00?
Всего 339 человек

Новинки библиотеки

Дата: 27 января 2017 в 05:44, Обновлено 28 октября 2019 в 13:00

"Цудадзейны карагод" Ч.1

   Цудадзейны крагод: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3-м класе. У 2 ч. Ч.1 / уклад. І.Г.Волкава. - Мінск: Народная асвета, 2018. - 264 с.: іл. - (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-03-2986-8.

   У кнігу ўвайшлі творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і сучасных аўтараў. Рэкамендуецца навучэнцам пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання для пазакласнага чытання.

"Цудадзейны карагод" Ч.2

   Цудадзейны крагод: зборнік твораў для пазакласнага чытання ў 3-м класе. У 2 ч. Ч.2 / уклад. І.Г.Волкава. - Мінск: Народная асвета, 2018. - 303 с.: іл. - (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-03-2987-5.

   У кнігу ўвайшлі творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і сучасных аўтараў. Рэкамендуецца навучэнцам пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання для пазакласнага чытання.

"У сэрцы слова адзавіся" Кн.2

У сэрцы слова адзавіся: зборнік для 7 класа. У 2 кн. Кн.2 / уклад. Аксаны Спрынчан. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. - 407 с. - (Школьная бібліятэка), ISBN 978-985-02-1819-3.

У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 7 класе Анатоля Вярцінскага, Уладзіміра Мазго, Івана Навуменкі, Янкі Сіпакова і інш. Ён адрасаваны школьнікам, настаўнікам, студэнтам і ўсім аматарам прыгожага пісьменства.

"Радзіма мая дарагая" Кн.2

   Радзіма мая дарагая: зборнік твораў для 6-га класа. У 2 кн. Кн. 2 / уклад. Аксаны Спрынчан. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. – 430 с. – (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-02-1818-6.

У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 6 класе Івана Навуменкі, Алеся Пальчэўскага і Андрэя Федарэнкі.

"Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе"

   Празаічныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе: апавяданне, запісы, мініяцюры, эсэ / уклад. Вольга Рацэвіч. - Мінск: Звязда, 2018. - 296 с. - (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-575-169-5.

У зборнік увайшлі творы выбітных пісьменнікаў Алеся Жука і Янкі Брыля, якія прадстаўляюць класічную беларускую прзу 20 стагоддзя. А.Жук - адзін з самых цікавых сучасных беларускіх празаікаў, творы якогоа вызначаюцца тэматычнай разнастайнасцю, грунтуюцца на філасофскай і эстэтычнай аснове і з'яўляюцца роздумамі над жыццем. Пісьменніка цікавіць прырода чалавечага шчасця, жыццевыя праблемы і іх пераадоленне, асэнсаванне чалавекам самога сябе, адносіны да працы, да прыроды. А ў мініяцюрах і эсэ Янкі Брыля - роздум пра час, чалавечыя лесы, шчыры клопарт пра мір, свабоду, родную мову, захапленне красой прыроды і вечнай паэзіяй маленства.

Выданне адрасавана як вучням старэйшых класаў, так і ўсім аматарам класічнай літаратуры.

Сборник для чтения в 3 классе. Часть 1

   Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч.1 - Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2018. - 320 с. - (Школьная библиотека). ISBN 978-985-11-1058-8

В сборник вошли произведения устного народного творчества народов мира, а также басни и сказки, написанные всемирно известными писателями. Среди них:

  • С.Т.Аксаков

  • Х.К.Андерсен

  • Братья Гримм

  • Дж.Р.Киплинг

  • И.А.Крылов

  • Д.Н.Мамин-Сибиряк

  • Ш.Перро

  • А.С.Пушкин

  • Л.Н.Толстой 

Перед юным читателем откроется мир чистых помыслов и поступков, успешной борьбы со злом, красивых отношений между героями произведений.

Сборник для чтения в 3 классе. Ч.2

   Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч.2. - Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2018. - 320 с. - (Школьная библиотека). ISBN 978-985-11-1070-0.

В сборник вошли поэтические и прозаические произведения известных русских детских писателей: А.Л.Барто, В.Драгунского, С.Я.Маршака, С.Михалкова, В.Орлова, В.Осеевой, Е.А.Пермяка. Их произведения объединяет искренняя любовь к своим литературным героям, умение воссоздать удивительный мир детской души, видение необычного в обычном, достижение глубины лирического читательского переживания в стихотворениях. Для каждого из авторов важным было по-доброму подсказать юному читателю, каким надо быть и чего не стоит делать в жизни.

Сборник издается в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.

Сборник для чтения в 3 классе. Ч.3

   Сборник для чтения в 3 классе. В 3 ч. Ч.3 - Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2018. - 320 с. - (Школьная библиотека). ISBN 978-985-11-1082-3

В сборник вошли прозаические произведения известных русских детских писателей: В. Бианки, Б. Житкова, С. Сахарнова, Г.Скребицкого, Н. Сладкова, Г. Снегирева, И. С. Соколова-Микитова, Е.Чарушина, Э.Шима.  Одни из них познакомят юного читателя с жизнью животных и словесными картинами природы, другие - с занимательными и поучительными историями из жизни людей.

Сборник издается в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.

Маўр, Я. "У краіне райскай птушкі"

   Маўр, Я.  У краіне райскай птушкі: аповесць / Янка Маўр. - Мінск: Звязда, 2018. - 128 с. - (Школьная бібліятэка).

У аповесці дзеянне адбываецца на Новай Гвінеі, на тых астравах Ціхага акіяна, дзе пабываў рускі падарожнік Мікалай Мікалаевіч Міклуха-Маклай, даследчык мясцовых жыхароў - папуасаў. Аповесць пабудавана на кафлікце дзвюх варагуючых сіл - прыгнечаных і гаспадароў-каланізатараў. Выданне серыі "Школьная бібліятэка" будзе цікава як вучням, так і ўсім аматарам класічнай літаратуры.

Я.Колас "Новая зямля"

   Колас, Я. Новая зямля: паэма: для сярэд. і ст. шк. узросту / Якуб Колас. - Мінск: Беларусь, 2018. - 319 с. - (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-01-1209-5/

Паэма "Новая зямля", створаная класікам беларускай літаратуры Якубам Коласам, з'яўляецца сапраўднай энцыклапедыяй жыцця беларускага сялянства і знаеміць чытачоў з побытам простых людзей канца XIX - пачатку XX стагоддзя.

Рэкамендуецца для чытання і абмеркавання вучням сярэдніх і старшых класаў.

Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 8 класе

   Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 8 класе. - Мінск: Беларусь, 2018. - 351 с. - (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў: В.Адамчыка, А.Бадака, В.Вольскага, А.Дударава, В.Карамазава, У.Караткевіча, І.Пташнікава, М.Стральцова, І.Чыгрынава. Аўтары апісваюць родную зямлю, прыроду, раскрываюць народны лад жыцця, звяртаюцца да вечных чалавечых каштоўнасцей.

Рэкамендуецца навучэнцам агульнаадукацыйных устаноў.

     В помощь педагогам и учащимся

     В СШ № 39 прошла акция "Подари книгу библиотеке", в результате которой фонд художественной литературы пополнился на 84 экземпляра.

 
         

У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 6 класе такіх вядомых пісьменнікаў, як Якуб Колас, Янка Маўр, Янка Брыль, Іван Навуменка і інш.

В сборник вошли классические произведения выдающихся писателей первой половины   20 ст.: рассказы «Песчаная учительница», «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности», а также повесть «Котлован» Андрея Платонова, повесть «Солнце мёртвых» Ивана Шмелёва, жизнеописание «Преподобный Сергий Радонежский» Бориса Зайцева.

Во вторую часть сборника вошёл известный роман М.Шолохова «Тихий Дон» в сокращении. Роман-эпопея, являясь монументальным произведением русской литературы  20 века, повествует о жизни донского казачества в период  Первой мировой войны, революции 1917 года и Гражданской войны в России.

Издание предназначено как для учеников 11- классов, так и для всех любителей классической литературы.


 

Кніга запрашае чытача ў захапляючае падарожжа ў свет жывой прыроды, расказвае пра жыццё і звычкі звяроў, рыб, а таксама пра багацце і разнастайнасць флоры нашай краіны.

У гэту кнігу ўвайшлі вершы сучасных беларускіх паэтаў, творчасць якіх імкнецца паспець за імклівым часам з яго смуткам і радасцю, гневам і суровасцю, трывогай і верай. Знаёмства з творамі зборніка дапаможа адзінаццацікласнікам адчуць дыханне часу, яго рытм, мэтанакіраванасць у будучае.


 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.